dfghjk
dfghjk
Nghiên cứu & Phát triển

Nghiên cứu và phát triển

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIÊN

Tại trung tâm nghiên cứu và phát triển, các nghiên cứu được thực hiện trong các phòng sạch, ví dụ như các nghiên cứu tại phòng thí nghiệm chất bán dẫn. Điều này đóng vai trò thiết yếu trong cho việc phân tích nước tinh khiết để sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn và phát triển hệ thống cung cấp chất bán dẫn. Trung tâm nghiên cứu và phát triển tiên tiến Sagamihara được trang bị đầy đủ các thiết bị phân tích thế hệ mới. Tuy nhiên, ngay cả với thiết bị này, việc đo độ tinh khiết của nước tinh khiết cũng không hề đơn giản.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển không ngừng phấn đấu, nâng cao chất lượng của các công nghệ kỹ thuật cơ bản, và là điểm tựa cho sự phát triển của Organo. Đặc biệt, trung tâm sử dụng các công nghệ liên quan đến xử lý nước, kết nối hệ thống toàn cầu và quá trình khôi phục nguyên liệu từ nước thải cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp mới.

 

ĐÓNG GÓP TRONG NGHIÊN CỨU

Nước tinh khiết của công ty Organo đã được ứng dụng thực tế trong các phòng thí nghiệm phân tích hóa học và sản xuất dược phẩm, bao gồm Supper-Kamiokande -  một cơ sở nghiên cứu của Đại học Tokyo. Công ty Organo đóng vai trò như một cộng sự quan trọng đối với các nhà nghiên cứu của trường Đại học Tokyo trong việc giành chiến thắng giải Nobel nghiên cứu về newtrinos.