dfghjk
dfghjk
Cơ sở sản xuất

Cơ sở sản xuất

Các kết quả nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại chính nhà máy của chúng tôi, đồng thời sử dụng các công nghệ tiên tiến để tạo ra những sản phẩm tiện ích và tốt nhất cho khách hàng.

 

     

Organo (Châu Á), Malaysia                                                                          Nhà máy Iwaki, Nhật Bản

   

Nhà máy Tsukuba, Nhật Bản                                                                        Nhà máy Suzhou, Trung Quốc