dfghjk
dfghjk
General Industries

General Industries

Ngành thực phẩm và đồ uống

•Hệ thống nước tinh khiết

•Hệ thống lọc

•Hệ thống xử lý nước DI

•Hệ thống xử lý nước RO

•Hệ thống xửa lý nước thải

 

Cấp thoát nước thành phố & Xử lý nước thải công nghiệp

•Hệ thống xử lý nước thành phố

•Hệ thống xử lý nước thải

•Hệ thống Jokaso

•Hệ thống lò phản ứng màng sinh học

 

 

 

 

 

 

Ngành công nghiệp nói chung

•Hệ thống nước tinh khiết

•Hệ thống lọc

•Hệ thống xử lý nước DI

•Hệ thống xử lý nước RO

•Hệ thống xử lý nước thải