dfghjk
dfghjk
Hóa chất

Hóa chất

- Hóa chất xử lý nước hệ thống làm mát

- Hóa chất xử lý nước nồi hơi

- Hóa chất xử lý nước thải

- Hóa chất xử lý nước RO

- Hoá chất làm sạch
Chúng tôi cung cấp các hóa chất đạt hiệu quả cao trong việc xử lý nước và làm sạch nước. Các loại hóa chất này được đăng kí thương hiệu của tập đoàn Organo.:

ORPERSION, ORBLADE, ORGABEAT, ORGAFILM, ORGUARD, ORGASIDE, ORFLOCK, ORDEFORM, ORGAFIX, ORGAMIN, CLEANLITE, ORGAZOL, ELIMBIO