dfghjk
dfghjk
Các ngành dịch vụ

Các ngành dịch vụ

Dự án xử lý nước

 • Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
 • Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp
 • Hệ thống nước DI
 • Hệ thống xử lý nước tinh khiết
 • Hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết

 

 

Giái pháp xử lý nước

 • Bảo dưỡng tống thể
 • Quản lý vận hành
 • Giải pháp xử lý nước và các gói dịch vụ
 • Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

Các thiết bị xử lý nước

 • Các sản phẩm tiêu chuẩn
 • Các phụ kiện dự phòng
 • Hóa chất làm sạch nước
 • Hóa chất xử lý nước