dfghjk
dfghjk
Power & Energy

Công nghiệp năng lượng

Công nghiệp năng lượng

cong nghiep nang luong

 

 Hệ thống xử lý nước thô

1) Hệ thống xử lý nước thô bao gồm:
a) Hệ thống keo tụ và châm Polymer 
b) Bể lắng
c) Lọc đa tầng (MMF)
d) Lọc than hoạt tính (ACF)
e) Hệ thống xử lý nước biển RO

Hệ thống nước khử khoáng

1) Hệ thống xử lý nước khử khoáng bao gồm:
a) Hệ thống trao đổi Ion (SGX)
b) Bồn trao đổ Ion (MBP)
c) Hệ thống EDI (EDI)
d) Hệ thống RO để loại bỏ TOC

2) Hệ thống trung hòa nước thải sau tái sinh

Nhà máy nhiệt điện

1) Bộ ngưng tụ xử lý nước để loại bỏ silica và oxit kim loại
2) Châm hóa chất lò hơi
3) Hóa chất làm mát

 

Hệ thống xử lý nước thải

1) Hệ thống điều chỉnh nước thải 

2) Hệ thống xử lý nước lý hóa bao gồm:
a) Điều chỉnh độ pH
b) Ngưng tụ và tạo bông
C) Hệ thống làm sáng hoặc hòa tan hệ thống nổi trên mặt nước Air (DAF)

3) Hệ thống thoát nước bao gồm:
a) Máy ép bùn khung bản,máy ép bùn băng tải, bình tách bùn li tâm

4) Hệ thống trung hòa trước khi xả thải